Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat
a budwill.hu weboldalra vonatkozóan

Bud-Will Consulting Kft. (székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 123.), mint a budwill.hu weboldal tulajdonosa (továbbiakban: adatkezelő) az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A szabályzat elsődleges célja a felhasználók megfelelő tájékoztatása személyes adataik kezeléséről. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

 

A weboldal tartalma az adatok megadása nélkül is szabadon megtekinthető, kizárólag egyes funkciók teszik szükségessé azt (pl. kapcsolatfelvétel). A felhasználó a kapcsolatfelvétel során rögzíti adatait (név, e-mail cím, telefonszám) és ezzel elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és az ebben foglalt adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a felhasználó hozzájárul.

 

A felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.

 

A felhasználó által rögzített adatok elsősorban kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra az adatkezelő által. A felhasználó részére adatkezelő kommunikációs levelek, a weboldallal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok, hírek, reklámok küldésére jogosult. A megadott e-mail címre hírlevél küldése történhet, melyhez a felhasználó az adatrögzítéskor hozzájárulását adja. A hírlevélről leiratkozni az office@weartstudio.hu e-mail címre küldött szándéknyilatkozattal bármikor lehetséges.

 

Az adatkezelésre jogosult:

Adatkezelő: Bud-Will Consulting Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 123.
Cégjegyzékszám: 01 09 875132
Adószám: 13824015-2-43
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: nyerjpalyazaton@budwill.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

 

A budwill.hu weboldal web szerverét BlazeArts Kft. üzemelteti.

Az adatkezelés során a felhasználó által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére semmilyen céllal nem kerülnek továbbításra. Kivételt képeznek a hatósági felszólításra történő adatszolgáltatások, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte. A felhasználó kifejezett hozzájárulását adja adatkezelőnek személyes adatainak felhasználására időbeli korlátozás nélkül, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok módosítására és törlésére vonatkozó jognyilatkozatot felhasználó az alábbi elérhetőségek egyikén tehet:

Adatkezelő köteles a kérelmező adatait módosítani, illetve törölni a jognyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül. Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléssel és/vagy adatfeldolgozással kapcsolatos felvilágosítást kérni.

 

Külső webanalitika:

Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja, mely ún. cookie-k segítségével elemzi a honlaphasználati szokásokat. Ennek elsődleges célja, hogy látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk fejleszteni a felületet. A Google Inc. Adatvédelmi irányelveiről a következő oldalon tájékozódhat: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

 

Jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Szerzői jogok:

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról). Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Az oldal bármely elemének felhasználásához a Bud-Will Consulting Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot a szabályzat módosítására a felhasználók tájékoztatása mellett.
A szabályzat kiadásának dátuma: 2017.01.03.
Utolsó módosítás: 2017.01.03.